طرح نمونه صنعتی

طرح نمونه صنعتی


انتخاب شرکت تبریزآزما بعنوان  “طرح نمونه صنعتی” در مراسم بزرگداشت روز صنعت، معدن

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!