شرکت دانش بنیان - تبریز آزما

شرکت دانش بنیان - تبریز آزما


در سالهای اخیر مطمئنا بارها نام دانش بنیان به گوش شما خورده است. اما منظور از شرکت های دانش بنیان کدام شرکت ها هستند؟

شرکت‌های دانش بنیان در ایران را به صورت خلاصه میتوان این چنین معرفی کرد. شرکت‌هایی خصوصی و یا موسساتی که افراد متخصص و مبتکران اصلی ترین سرمایه‌گذاران و سهامداران آن ها بوده و در راستای کسب درآمد از علم و دانش خود بهره میگیرند. در واقع شرکت‌های دانش بنیان یافته‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود را تجاری‌سازی کرده و توسعه ثروت می‌نمایند.
شرکت‌های دانش بنیان به واسطه تسلط کامل بر دانش، مهارت و آگاهی خود توانسته اند در زمینه های مختلفی برای کشور خودکفایی اقتصادی را فراهم کنند. اگر بخواهیم تعریف شرکت‌های دانش بنیان را به بیان اقتصادی برایتان ارائه بدهیم، بهتر است اینگونه مطرح کنیم که:

شرکت‌های دانش بنیان مراکز علمی مهمی هستند که با تکیه بر دانش و علم روز خود و با همکاری افراد تحصیلکرده و متخصص، در موسسات علمی، پژوهشی و تحقیقاتی فعالیت‌های درآمدزا و با صرفۀ اقتصادی در زمینه تولید و خدمات دارند.

تصویر خط تولید شرکت دانش بنیان صنایع الکترونیک تبریز آزما

اهداف اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان چیست؟

قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات در سال 1396 شرکت های دانش بنیان را با تصویب هیئت وزیران به رسمیت شناخت و امتیازات ویژه‌ای را برای این شرکت ها قائل شد.

در این راستا شرکت هایی که توانستند با تکیه بر دانش و علم خود زیر مجموعه شرکت های دانش بنیان قرار بگیرند، اهداف خاصی را از ابتدای تاسیس خود مد نظر دارند. شاید بتوان مهمترین اهداف شرکت های دانش بنیان را به ترتیب زیر طبقه بندی کرد :

  • تجاری‌سازی و جهانی کردن یافته‌های تحقیقاتی و پژوهشی
  • کسب درآمد و توسعه ثروت از طریق عملی کردن یافته های علمی
  • ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در جامعه
  • هدایت و تشویق افراد دانشگاهی، نخبه‌ها و مخترع ها برای تولید منبع درآمد
  • رفع نیازهای جامعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و تجاری‌سازی در بین دانشجویان و نخبه ها
  • به‌کارگیری توانمندی‌های دانشگا‌ه‌ها، پژوهشگران و محققان در جامعه

شرکت دانش بنیان پویشگران تبریزآزما

شرکت دانش بنیان صنایع الکترونیک پویشگران تبریزآزما که در سال 1395 با محوریت تولید کنتورهای هوشمند چند تعرفه برق در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز تاسیس گردید، توانسته است با تکیه بر علم و دانش متخصصین خود که همگی از نخبه های دانشگاهی جذب و به کار گرفته شده‌اند، در مدت کوتاهی چندین محصول خدماتی و صنعتی را با بهترین کیفیت و تکنولوژی روز دنیا تولید نموده و در بازار صنایع الکترونیک کشور جایگاه ویژه ای برای خود به دست آورد.

به موجب این تاییدیه، شرکت دانش بنیان پویشگران تبریزآزما بر اساس ارزیابی انجام شده طبق » آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان« و »قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات«، بصورت شرکت دانش بنیان تایید شده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!