بازدید نماینده محترم مجلس

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی آقای دکتر فرهنگی، ریاست سازملن صمت، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و ریاست محترم انجمن مدیران صنایع استان از واحد تولیدی تبریزآزما

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!