بازدید معاون وزیر صنایع (3)

بازدید معاون وزیر صنایع (3)


بازدید معاون وزیر صنایع ( مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته ) و هیئت همراه و معاون محترم اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی و معاون محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به همراه اعضای محترمن هیئت مدیره انجمن صنایع همگن برقق ، الکترونیک و رایانه استان ازواحد کنتورسازی تبریزآزما در زمان شروع تولید آزمایشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!