بازدید سرپرست محترم بانک تجارت استان

بازدید سرپرست محترم بانک تجارت استان جناب آقای دکتر حسین زاده، معاونت محترم اجرائی جناب آقای فلاح، ریاست حوزه جناب آقای سارمی از هولدینگ سنتال و دفاتر شرکتهای زیر مجموعه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!